Helsingborg 2020-04-14

På uppdrag av Region Skåne har Försvarsmakten uppfört ett fältsjukhus utanför Helsingborgs Lasarett för intensivvård av Covid-19 patienter. Till fältsjukhuset levererar Consilium Säkerhet Helsingborg brand- och utrymningslarmsystem tillsammans med Bravida PRENAD AB Helsingborg.

Utanför lasarettet i Helsingborg uppförs ett modulsjukhus med extra intensivvårdsplatser. Modulsjukhuset består av 40 kvm stora tält som kommer att öka antalet intensivvårdsplatser för att vårda svårt sjuka Covid-19 patienter i Södra Sverige. Initialt är det 12 stycken nya intensivvårdsplatser men antalet kan utökas om behov uppstår.

Genom en snabb omställning och prioritering kunde Consilium Säkerhet och Prenad leverera och installera brandskyddet under helgen. På måndagen var brandskyddet driftsatt och i bruk för att användas i det tillfälliga sjukhuset.

Det tillfälliga sjukhuset vid Helsingborgs Lasarett förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM.

Bild: Consilium Säkerhet