Malmö 2020-04-28

När JM tillsammans med Tornstaden uppför ett nytt bostadsprojekt och bl.a. ICA butik inom Södra Ribergsborg, Limhamns Sjöstad, Malmö så levererar Consilium Säkerhet Malmö fastighetens nya brand- och utrymningslarm med Talat meddelande tillsammans med INSTA El Syd AB Malmö.

Den nya fastigheten kommer att innehålla 70 nya bostäder och en kommersiell yta om cirka 2000 kvm som kommer att innehålla en ICA butik, ett apotek och en restaaurang dessutom skall ett tillhörande parkeringshus inrymmas i fastigheten. Limhamns Sjöstad är en del av det havsnära Limhamn och är ett område under förvandling och när området står klart kommer det att innehålla cirka 4 000 – 5 000 bostäder.

De kommersiella ytorna inom Södra Ribersborg förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM och UTM Utrymningslarm med talat meddelande från SAC Nordic tillsammans med övervakad larmöverföring från AddSecure.

Bild/illustration: JM