Göteborg 2020-05-08

I samband med att Volvo Group utvecklar Campus Lundby så har Consilium Säkerhet Göteborg fått förtroendet att leverera brand- och utrymningslarmsystem till X-hallen inom Campus Lundby tillsammans med Midroc Electro.

Volvokoncernens Göteborgsbaserade verksamheter kommer att samlas i Lundby. Målsättningen är att skapa ett område med campuskänsla. Det innebär att området kommer att vara mer öppet och inom området kommer man att skapa torgmiljöer där även andra aktörer kan ha lokaler. När människor möts uppstår nya idéer och lösningar. Med Campus Lundby skapas ett världsledande centrum för framtidens transportlösningar.

X-hallen inom Cmpus Lundby förses med med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM och totalt kommer cirka 800 branddetektorer skydda verksamheten när samtliga etapper är färdigställda.

Bild/Illustration: Volvo Group