Göteborg 2020-05-20

När Castellum uppför en av Nordens största logistikparker, Hisingen Logistikpark, i Göteborg så levererar Consilium Säkerhet Göteborg fastighetens brand- och utrymningslarmsystem tillsammans med Hisingen El-Partners AB.

Castellum uppför en av Nordens största logistikparker med Sveriges bästa logistikläge nära Nordens största hamn och med utmärkta förbindelser till Skandinaviens storstadsregioner.  2018 färdigställdes första etappen där man uppförde en flexibel och toppmodern logistikanläggning om drygt 30 000 kvm. Andra etappen om ca 35 000 kvm beräknas vara färdigställd Q2 2020.

Den nya logistikparken kommer att förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM.

Bild/Illustration: Castellum