Malmö 2020-05-21

När Wihlborgs Fastigheter AB uppför en ny produktionsanläggning till Bevego inom Fosie Malmö, Kv Dubbelknappen, så levererar Consilium Säkerhet Malmö ett heltäckande brand- och utrymningslarmsystem för den nya fastigheten tillsammans med Climat 80 Elfast AB Malmö.

Bevego är ett grossist- och handelsföretag inom byggplåt, teknisk isolering och ventilation. Företaget hyr sedan 2007 butiks- och lagerlokaler om 4 000 m² av Wihlborgs Fastigheter och på samma fastighet kommer Wihlborgs nu att uppföra en ny produktionsanläggning till Bevego.

Den nya produktionsanläggningen inom Kv Dubbelknappen kommer att förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG500 tillsammans med övervakad larmöverföring via AddSecure.

Bild/Illustration: Wihlborgs Fastigheter AB