Malmö 2020-07-01

I samband med att Malmö Stad, Stadsfastigheter, utför en omfattande renovering av Heleneholms Sporthall i Malmö så levererar Consilium Säkerhet Malmö sporthallens nya brand- och utrymningslarmsystem med Talat meddelande tillsammans med ApQ El AB Malmö.

Heleneholms sporthall är uppförd 1962 och används till stor del av basketklubben Malbas i Malmö. Sporthallen är en av Malmös evenemangsarenor och renoveringen/ombyggnaden består bl.a. installation av nytt brand- och utrymningslarm, nytt högtalarsystem och nya invändiga ytskick.

Heleneholms Sporthall förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM med Talat utrymningslarm ASL-Integra från SAC Nordic och nytt ljud-/högtalarsystem samt övervakad larmöverföring från AddSecure.

Bild: Malmö Stad