Malmö 2020-07-17

I samband med att Malmö Stad via Serviceförvaltningen Malmö fortsätter förstärker och uppgradera brandskyddet inom sina fastigheter så har Consilium Säkerhet Malmö fått beställningar på ytterligare brand- och utrymningslarmsystem inom Malmö Stad. Beställningarna är en del av ramavtalet för brand- och utrymningslarm inom Malmö Stad som Consilium Säkerhet tecknat med Serviceförvaltningen Malmö Stad.

Denna gång förses följande SJU fastigheter, förskolor, med nytt brand- och utrymningslarm, Södervärns FSK, Kirsebergstornets FSK, Linbärets FSK, Bäckens FSK, Oxiegårdens FSK, Sadelmakarebyns FSK och Tornfalkens FSK.

Samtliga fastigheter/förskolor förses med interaktiva analoga adresserbara brandlarmsystem Consilium FG5000TM och förutom uppgradering/utbyte av brand- och utrymningslarm till nya interaktiva analoga system med rökdetektorer med inbyggd adresserbar siren CN-PYS och multikriteria detektorer SensEye® CN-PHY så kompletteras anläggningarna med övervakad larmöverföring från AddSecure.