Malmö 2020-08-04

När MVB Syd AB på uppdrag av Kungsleden uppför det nya kontorshuset Eden inom expansiva Hyllie, Malmö, så levererar Consilium Säkerhet Malmö fastighetens brand- och utrymningslarm med UTM utrymningslarmsystem med talat meddelande tillsammans med EA Installationer AB Trelleborg.

Eden är Kungsledens nya kontorsbyggnad om cirka 8 000 kvm uthyrningsbar yta i Hyllie, Malmö. Den totala investeringen uppgår till 350 miljoner kronor och mer än 50 procent av kontorsytorna är redan uthyrda till bland andra Quick Office. Inflyttning i Eden beräknas starta under andra kvartalet 2021. Byggnaden kommer även att certifieras enligt Leed. minst guldnivå, samt The Well Building Standard.

Det nya kontorshuset Eden Hyllie kommer att förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM tillsammans med UTM utrymningslarm med Talat meddelande ASL-Integra från SAC Nordic och övervakad larmöverföring från AddSecure.

Bild/Illustration: White Arkitekter