Malmö 2020-10-02

När Peab på uppdrag av Region Skåne uppför den nya servicebyggnaden inom Malmö sjukhusområde så har Consilium Säkerhet Malmö fått förtroendet att leverera fastighetens brand- och utrymningslarm tillsammans med Bravida Malmö Elentreprenad.

Den nya servicebyggnaden i ytterkanten av sjukhusområdet blir områdets nav för logistik. Här samlas och samordnas vårdens stödverksamheter och hit kommer alla in- och utleveranser såsom måltider, läkemedel, prover för analys, förbrukningsmaterial, textilier, post och paket. Servicebyggnaden kommer att omfatta cirka 27 000 kvm och ansluter till övriga sjukhusområdet via nya transport- och teknikkulvertar.

Servicebyggnaden inom Malmö sjukhusområde kommer att förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM. Förutom punktdetektering med cirka 1000 enheter kommer servicebyggnaden att skyddas med aspirationsdetektorer, linjevärmedetektorer och flamdetektorer från Consilium samt övervakad larmöverföring från AddSecure. Dessutom kommer ett övervakningssystem för sprinkler levereras och installeras från Consilium, Consilium S5000, och alla system och detektorer kommer att integreras och övervakas av överordnat presentations- och styrsystem Consilium csVisionTM inom Region Skåne.

Bild/Illustration: Tengbom