Malmö 2020-10-09

I samband med att Bjärreds Församling förstärker och uppgraderar sitt brandskydd har Consilium Säkerhet Malmö fått förtroendet att brandsäkra Bergagården med Bergakyrkan i Bjärred tillsammans med Elgruppen i Lomma AB.

Bergakyrkan invigdes den 31 mars 1974 och är Bjärreds församlingens yngsta kyrkobyggnad. Bergakyrkan med tillhörande församlingshem Bergagården ligger i södra delen av Bjärred. Den trelängade byggnaden uppfördes 1974 i en stil som blandade både modern arkitektur och traditionell byggnadstradition. I församlingshemmet ryms lokaler för administration och ungdomsverksamhet men också en samlingssal, Bergasalen. Bergagården byggdes till 1989 med lokaler för ytterligare verksamhet. I den omgivande parken ligger även Vita villan, från början sommarhus men som nu inrymmer förskola. Hela anläggningen håller ett högt arkitektoniskt värde och visar både modern arkitektur och äldre byggnadstradition

Bergagården och Bergakyrkan samt kringliggande fastigheter kommer att förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM och övervakad larmöverföring från AddSecure.

Bild: Svenska Kyrkan/Bjärreds Församling