Malmö 2020-10-19

I samband med att Malmö Stad via Serviceförvaltningen Malmö fortsätter förstärka och uppgradera brandskyddet inom sina fastigheter så har Consilium Säkerhet Malmö fått beställning på utökning av befintligt brandskydd inom Hedmanska Gården. Beställningen är en del av ramavtalet för brand- och utrymningslarm inom Malmö Stad som Consilium Säkerhet tecknat med Serviceförvaltningen Malmö Stad.

Hedmanska Gården i Malmö består av fem olika byggnader av högst varierande ålder. De visar på den bebyggelseutveckling som var typisk för Malmös stadsgårdar. Den äldsta byggnaden är korsvirkeshuset ut mot Lilla Torg, som uppfördes av borgmästaren Niels Hammer 1597. På den tiden var det bostad och kontor på bottenvåningen och magasin på andra våningen. Fasaden mot torget har det bäst bevarade 1500-talskorsvirket i Malmö.

Hedmanska Gården förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM och övervakad larmöverföring från AddSecure.

Bild: Malmö Stad