Malmö 2020-10-22

När Byggnadsfirman Otto Magnusson på uppdrag av LKP Lunds Kommuns Parkering AB uppför ett nytt parkeringshus med 665 parkeringsplatser vid Medicon Village Lund så levererar Consilium Säkerhet Malmö fastighetens brand- och säkerhetssystem tillsammans med NEAB Norrköpings Elektriska Skåne AB.

I området kring Medicon Village finns ett parkeringsunderskott. Behovet av parkering i området förväntas växa i framtiden dels på grund av Medicon Village tillväxt, men även på grund av breddningen av E22 och påbyggnaden av en ny avfart in mot staden. För att minska detta parkeringsunderskott och bidra till Lunds stadsmiljö ligger det på LKP AB:s agenda att bygga en ny parkeringsanläggning på Medicon Village med cirka 600 platser.

Det nya parkeringshuset inom Medicon Village Lund kommer att skyddas av ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM, passersystem från RCO och kamerasystem med Hikvision kameror samt övervakad larmöverföring från AddSecure.

Bild/Illustration: LKP AB