Malmö 2020-10-28

I samband med att Wästbygg uppför Brf projektet det ”Det Goda Vattnet” för Paulssons Fastigheter inom Kv Skymningen i Lund så har Consilium Säkerhet Malmö fått det stora förtroendet att leverera fastighetens brand- och säkerhetssystem tillsammans med NEAB Norrköpings Elektriska i Skåne AB.

Projektet inom Kv Skymningen är den prisbelönade arkitekten Cord Siegels första bostadshus i Lund. Projektet är döpt till ”Det goda vattnet” och omfattar 61 bostadsrätter i en mångfald av utföranden – från ettor på 36 kvm till radhus och etagelägenheter på 139 kvm – intill Gryningsparken och spårvägen i Lunds nya stadsdel Brunnshög. Med vatten, grönska och kretslopp som bärande teman erbjuder ”Det goda vattnet” en hel del originella idéer. Den gemensamma poolen på innergården är t ex av naturtyp, dvs istället för klor renas den på naturligt sätt med växter och sandfilter. Huset är ett samarbete mellan Paulssons Fastigheter, som har en lång erfarenhet av att utveckla och förvalta fastigheter i Lund, och Cord Siegel arkitektfirman Siegel.

Det Goda Vattnet kommer att förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM och säkerhetssystem RCO M5 med integrerad porttelefon tillsammans med övervakad larmöverföring TOR V från AddSecure.

Bild/Illustration: Siegel/Paulssons Fastigheter