Malmö 2020-11-11

När Byggmästar´n i Skåne AB till Hemsö Fastighets AB uppför den nya fastigheten Kv Silon 1 Tygelsjö, Malmö, så levererar Consilium Säkerhet Malmö fastighetens brand- och utrymningslarm tillsammans med Climat 80 Entreprenad, del av Climat 80 Gruppen, Malmö.

Projektet Kv Silon 1 Tygelsjö innefattar nybyggnation av vård- och omsorgsboende, bostadslägenheter och en större matvarubutik.

Fastigheten Kv Silon 1 kommer att förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM där bl.a. Consiliums interaktive rökdetektorer med inbyggd adresserbar siren CN-PYS kommer att skydda de boende och fastigheten tillsammans med övervakad larmöverföring från AddSecure.

Bild/Illustration: Hemsö Fastighets AB