Malmö 2020-12-11

När NCC i partneringsamarbete med Burlövs Kommun bygger det Nya Burlövsbadet har Consilium Säkerhet Malmö fått det stora förtroendet att leverera fastighetens brand- och säkerhetssystem i samarbete med Bravida El Sverige.

Burlövs nya badhus kommer få en central roll i det nya området Kronetorpstaden, strax norr om Malmö. När allt är på plats kommer badet kunna ta emot 200 000 badgäster varje år. När badet är färdigställt kommer det att innehålla en 50-metersbassäng som vid behov kan delas av till två 25-metersbassänger, en undervisningsbassäng, en multibassäng med höj- och sänkbar botten samt en barnbassäng. Inom fastigheten förbereds även lokaler för reception, café och gym.

Nya Burlövsbadet kommer att förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM där de badande och fastigheten skyddas av punkdetektorer CN-DPH och CN-PYH tillsammans med aspirationssystem ASD535. Integration sker även med UTM Utrymningslarm Talat Meddelande ASL-Integra från SAC Nordic tillsammans med övervakad larmöverföring TOR V från AddSecure.

Bild/Illustration: Liljewall