Malmö 2020-12-15

I samband med att Lunds Kommun, via deras serviceförvaltning affärsområde Lundafastigheter, gett Servicekuben AB Malmö i uppdrag att uppföra Stora Råby Skola Lund så har Consilium Säkerhet Malmö fått det stora förtroendet att leverera fastighetens brand- och utrymningslarmsystem samt ljudanläggningar i samarbete med Climat80 Entreprenad AB Malmö, en del av Climat80 Gruppen.

Stora Råby Skola inom Södra Råbylund Lund omfattar nybyggnad av en skola i två plan med idrottshall och truppgymnastikhall. Skolan kommer att vara treparallellig med årskurserna F-3 och vara dimensionerad för cirka 300-360 elever i åldrarna 6-10år. Den integrerade idrottshallen blir cirka 23x18m och förses med fyra omklädningsrum samt Truppgymnastikhallen blir cirka 45x25m med gropar för fjädrande underlag och landningsmattor.

Stora Råby Skola kommer att förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM och ljudanläggningar från SAC Nordic tillsammans med övervakad larmöverföring TOR V från AddSecure.