Malmö 2020-12-17

I samband med att Malmö Stad genom dess servicenämnd – affärsområde Stadsfastigheter – uppför två nya förskolor inom Malmö, Ärtan – Kroksbäcksparken nya förskola – och Källängens Förskola, inom Kv Priorn 4 så levererar Consilium Säkerhet Malmö förskolornas brand- och utrymningslarmsystem i samarbete med Caanel Elteknik AB Malmö.

Ärtans förskola blir en ny förskola med 6 avdelningar som byggs inom Kroksbäcksparken i Malmö och Källängens Förskola blir en ny förskola vid Rådmansvången, Triangeln, i centrala Malmö.

Den nya förskolorna förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM tillsammans med övervakad larmöverföring från AddSecure.

Bild/Illustration Ärtans Förskola: Arkitektgruppen i Malmö AB