Malmö 2020-12-18

När Skanska Sverige på uppdrag av Lunds Kommun, via deras serviceförvaltning affärsområde Lundafastigheter, .skall uppföra Hedda Andersson Gymnasiet i Lund så har Consilium Säkerhet Malmö fått det stora förtroendet att leverera skolans brand- och utrymningslarmsystem med talat utrymningslarm i nära samarbete med Assemblin El AB Lund.

Den nya skolan, Hedda Andersson Gymnasiet, är en högstadie- och gymnasieskola som kommer att ha plats för 2 200 elever, varav 25 procent högstadieelever och 75 procent gymnasieelever. Byggnaden får en total yta om cirka 25 000 kvadratmeter och blir fyra våningar hög. Byggnationen har inleds med rivning av befintlig byggnad i slutet av juni 2020. Skolan ska stå färdig före utgången av andra kvartalet 2023.

Consilium Säkerhet är mycket glada och stolta att tillsammans med Assemblin El Lund och deras konsult Arfry arbetat fram en totallösning för brand- och utrymningslarm för Hedda Andersson Gymnasiet som skyddar liv, materiel och värde. Resan har varit lång och påbörjades redan 2018 därför är det extra spännande att gå från projektering till utförande säger Johan Beckman Försäljningsansvarig Consilium Säkerhet Malmö.

Hedda Andersson Gymnasiet Lund kommer att förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM fördelat på fyra centralapparater sammankopplade i nätverk och totalt cirka 1500 detektorer/enheter samt UTM utrymningslarmsystem ASL-Integra med fyra centralenheter sammankopplade i nätverk från SAC Nordic tillsammans med övervakad larmöverföring TOR V från AddSecure.

Bild/Illustration: Wingårdhs Arkitekter