Malmö 2021-03-17

När PEAB på uppdrag av LKF Lunds Kommuns Fastighets AB fått i uppdrag att uppföra ett nytt SÄBO Särskilt boende med 55 lägenheter inom Kv Storspoven i Stångby har Consilium Säkerhet Malmö fått det stora förtroendet att leverera fastighetens brand- och säkerhetssystem tillsammans med Jafab El Vs Ventilation Limhamn.

Det nya SÄBO kommer att förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM där bl.a. Consiliums unika CN-PYS rökdetektor med inbyggd fullt adresserbar siren kommer att skydda boenderummen tillsammans med övervakad larmöverföring TOR V från AddSecure.

Bild/Illustration: Kanozi Arkitekter AB