Malmö 2021-04-16

I samband med att MVB på uppdrag av Hemsö och Trelleborgs Kommun uppför Pilehallen inom Trelleborg så har Consilium Säkerhet Malmö fått förtroendet att leverera en helhetslösning inom brand- och säkerhetssystem tillsammans med Bemt El AB Malmö, en del av Bemt Gruppen.

Den nya Pilehallen består av två stycken sporthallar och en fritidsgård. Tanken är att både Pilevallskolan och kommande Köpingeskolan skall kunna bedriva idrott i dessa nya lokaler.

Den nya sporthallen med fritidsgård, Pilehallen Trelleborg, kommer att förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM och ett helintegrerat säkerhetssystem RCO M5 MEGA samt teleslingor från SAC Nordic dessutom installeras övervakad larmöverföring från AddSecure. Ingående brandlarmsystem integreras i Trelleborgs Kommuns överordnade presentationssystem Consilium csVisionTM.

Bild:Illustration: Space Arkitekter AB