Malmö 2021-05-14

När Veidekke på uppdrag av Hemsö Fastighets AB uppför Köpingeskolan i Trelleborg så har Consilium Säkerhet Malmö fått förtroendet att leverera fastighetens brand- och utrymningslarm tillsammans med EA Installationer AB Trelleborg.

Hemsö har tilldelats mark i Trelleborg för att utveckla en ny grundskola, förskola samt en idrottsanläggning. Grundskolan kommer att ge plats för 700 elever i årskurserna F-9 samt fritids. Hemsö har tecknat ett 20-årigt hyresavtal har tecknats med Internationella Engelska Skolan för den nya grundskolan. Skolbyggnaden uppförs i tre våningsplan och omfattar cirka 7 500 kvadratmeter uthyrningsbar yta inklusive förskolan. Idrottshallarna utgör en separat byggnad och ligger i nära anslutning till grundskolan.

Köpingeskolan förses precis som den nya sporthallen Pilehallen med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM tillsammans med UTM Utrymningslarmsystem Talat Meddelande från SAC Nordic och övervakad larmöverföring från AddSecure.

Bild/Illustration: Hemsö