Nyheter

Consilium brandsäkrar Heleneholms Sporthall Malmö !

Malmö 2020-07-01

I samband med att Malmö Stad, Stadsfastigheter, utför en omfattande renovering av Heleneholms Sporthall i Malmö så levererar Consilium Säkerhet Malmö sporthallens nya brand- och utrymningslarmsystem med Talat meddelande tillsammans med ApQ El AB Malmö.

Heleneholms sporthall är uppförd 1962 och används till stor del av basketklubben Malbas i Malmö. Sporthallen är en av Malmös evenemangsarenor och renoveringen/ombyggnaden består bl.a. installation av nytt brand- och utrymningslarm, nytt högtalarsystem och nya invändiga ytskick.

Heleneholms Sporthall förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM med Talat utrymningslarm ASL-Integra från SAC Nordic och nytt ljud-/högtalarsystem samt övervakad larmöverföring från AddSecure.

Bild: Malmö Stad

 

Consilium brandsäkrar Källängens Förskola Malmö!

Malmö 2020-06-30

När Byggmästaren i Skåne AB på uppdrag av Malmö Stad Stadsfastigheter uppför en ny förskola, Källängens Förskola, inom Kv Priorn 4 Triangelområdet Malmö så levererar Consilium Säkerhet Malmö fastighetens brand- och utrymningslarmsystem via Elresurs i Skåne AB.

Inom Rådmansvången, vid Triangeln, i centrala Malmö kommer den nya förskolan, Källängens Förskola, att uppföras. Genom förskolans centrala placering i Malmö kommer barnen på förskolan att bl.a. kunna besöka och vistas i en av Malmös stora parker, Pildammsparken. Dessutom underlättar närheten till kollektivtrafiken i Malmö för klimatsmart förflyttning, både för föräldrar och verksamheten

Den nya förskolan förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM tillsammans med övervakad larmöverföring från AddSecure.

Bild/Illustration: Malmö Stad/New Line Arkitekter

Consilium brandsäkrar TRE fastigheter för Malmö Stad !

Malmö 2020-06-04

Consilium Säkerhet Malmö har fått förtroende att leverera och installera brand- och utrymningslarmsystem inom ytterligare tre fastigheter inom Malmö kommun. Beställningarna är en del av ramavtalet för brand- och utrymningslarm inom Malmö Stad som Consilium Säkerhet tecknat med Serviceförvaltningen Malmö Stad.

Denna gång förses Blankebäcksskolan i Oxie, Karl-Johan skolan i Limhamn och Hästhagens IP med nytt brand- och utrymningslarm.

Samtliga fastigheter/lokaler förses med interaktiva analoga adresserbara brandlarmsystem Consilium FG5000TM och rökdetektorer med inbyggd adresserbar siren CN-PYS. Dessutom uppgraderas anläggningarna med övervakad larmöverföring från AddSecure och nya nyckelskåp fabrikat BirePo B-Lock Combi.

Consilium brandsäkrar Bevego Malmö !

Malmö 2020-05-21

När Wihlborgs Fastigheter AB uppför en ny produktionsanläggning till Bevego inom Fosie Malmö, Kv Dubbelknappen, så levererar Consilium Säkerhet Malmö ett heltäckande brand- och utrymningslarmsystem för den nya fastigheten tillsammans med Climat 80 Elfast AB Malmö.

Bevego är ett grossist- och handelsföretag inom byggplåt, teknisk isolering och ventilation. Företaget hyr sedan 2007 butiks- och lagerlokaler om 4 000 m² av Wihlborgs Fastigheter och på samma fastighet kommer Wihlborgs nu att uppföra en ny produktionsanläggning till Bevego.

Den nya produktionsanläggningen inom Kv Dubbelknappen kommer att förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG500 tillsammans med övervakad larmöverföring via AddSecure.

Bild/Illustration: Wihlborgs Fastigheter AB

 

 

 

Consilium brandsäkrar Hisingen Logistikpark !

Göteborg 2020-05-20

När Castellum uppför en av Nordens största logistikparker, Hisingen Logistikpark, i Göteborg så levererar Consilium Säkerhet Göteborg fastighetens brand- och utrymningslarmsystem tillsammans med Hisingen El-Partners AB.

Castellum uppför en av Nordens största logistikparker med Sveriges bästa logistikläge nära Nordens största hamn och med utmärkta förbindelser till Skandinaviens storstadsregioner.  2018 färdigställdes första etappen där man uppförde en flexibel och toppmodern logistikanläggning om drygt 30 000 kvm. Andra etappen om ca 35 000 kvm beräknas vara färdigställd Q2 2020.

Den nya logistikparken kommer att förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM.

Bild/Illustration: Castellum

Consilium brandsäkrar Campus Lundby !

Göteborg 2020-05-08

I samband med att Volvo Group utvecklar Campus Lundby så har Consilium Säkerhet Göteborg fått förtroendet att leverera brand- och utrymningslarmsystem till X-hallen inom Campus Lundby tillsammans med Midroc Electro.

Volvokoncernens Göteborgsbaserade verksamheter kommer att samlas i Lundby. Målsättningen är att skapa ett område med campuskänsla. Det innebär att området kommer att vara mer öppet och inom området kommer man att skapa torgmiljöer där även andra aktörer kan ha lokaler. När människor möts uppstår nya idéer och lösningar. Med Campus Lundby skapas ett världsledande centrum för framtidens transportlösningar.

X-hallen inom Cmpus Lundby förses med med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM och totalt kommer cirka 800 branddetektorer skydda verksamheten när samtliga etapper är färdigställda.

Bild/Illustration: Volvo Group

 

Consilium brandsäkrar Södra Ribergsborg Malmö !

Malmö 2020-04-28

När JM tillsammans med Tornstaden uppför ett nytt bostadsprojekt och bl.a. ICA butik inom Södra Ribergsborg, Limhamns Sjöstad, Malmö så levererar Consilium Säkerhet Malmö fastighetens nya brand- och utrymningslarm med Talat meddelande tillsammans med INSTA El Syd AB Malmö.

Den nya fastigheten kommer att innehålla 70 nya bostäder och en kommersiell yta om cirka 2000 kvm som kommer att innehålla en ICA butik, ett apotek och en restaaurang dessutom skall ett tillhörande parkeringshus inrymmas i fastigheten. Limhamns Sjöstad är en del av det havsnära Limhamn och är ett område under förvandling och när området står klart kommer det att innehålla cirka 4 000 – 5 000 bostäder.

De kommersiella ytorna inom Södra Ribersborg förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM och UTM Utrymningslarm med talat meddelande från SAC Nordic tillsammans med övervakad larmöverföring från AddSecure.

Bild/illustration: JM

Consilium brandsäkrar idrottshall i Dalby !

Malmö 2020-04-23

I samband med att Otto Nilssons Byggnads AB för Lunds Kommun, Lundafastigheter, bygger om och renoverar idrottshallen vid Nyvångskolan i Dalby så levererar Consilium Säkerhet Malmö idrottshallens nya brand- och utrymningslarm tillsammans med Strands Eltjänst i Dalby.

Mitt i det natursköna Dalby strax utanför Lund ligger Nyvångskolan som är en grundskola F-9 med cirka 900 elever, fem fritidsavdelningar och en stor idrottshall.

Idrottshallen inom Nyvångskolan förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM där bl.a. SensEyeTM detektorn CN-PYH kommer att användas för att skydda fastigheten och verksamheten tillsammans med övervakad larmöverföring från AddSecure.

Bild: Lunds Kommun

 

Consilium brandsäkrar Skövdehem Arena !

Göteborg 2020-04-23

I samband med att Skövdehem AB uppför en ny multisportarena, Skövdehem Arena, intill Billingehov/Lillegården Skövde så levererar Consilium Säkerhet Göteborg ett heltäckande brand- och utrymningslarmsystem med Talat meddelande tillsammans med Källströms Elektriska.

Den nya multisportarenan om totalt cirka 7700 kvm kommer att vara en arena för racketsporter, gymnastik och gym. Den nya byggnaden kommer att skapa en ny gemensam entré både för den befintliga ishallen som den nya multiarenan. Förutom nya utrymmen för sport och aktiviteter kommer multiarenan även innehålla en ny restaurang.

Den nya multisportarenan, Skövdehem Arena, kommer att förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TMoch utrymningslarmsystem med Talat meddelande från SAC Nordic.

Bild/Illustration: Ritningarnas Arkitektbyrå AB

 

 

Consilium brandsäkrar Malmö Arena Tower !

Malmö 2020-04-17

När Parkfast AB uppför ett nytt parkeringshus och kontorshus inom Kv Arenen 5, Malmö Arena Tower, Malmö så har Consilium Säkerhet Malmö fått förtroendet att leverera fastighetens nya brand- och utrymningslarm tillsammans med Insta El Syd AB Malmö.

Den nya fastigheten består av ett nytt parkeringshus över inlastningen till Malmö Arena och ett kontorshus med 12 våningar samt är en del av Malmö Arena Tower. Den nya byggnaden ansluter till Malmö Arena och Malmö Arena hotell och totala byggytan är cirka 12 000 kvm.

Det nya parkeringshuset och kontorshuset Malmö Arena Tower kommer att förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM där bl.a. SensEyeTM detektorn CN-PYH kommer att användas för att skydda fastigheten och verksamheten tillsammans med övervakad larmöverföring från AddSecure.

Bild/Illustration:wingårdh och medarbetare ab

 

Kategorier

Consilium Säkerhet Syd AB

Malmö
Malmö Topplocksgatan 3
212 41 MALMÖ 
Telefon: 040-36 50 60

Helsingborg
Florettgatan 27D
254 67 HELSINGBORG
Telefon: 042-453 03 79

 

Consilium Säkerhet Väst AB

Marieholmsgatan 64 
415 02 GÖTEBORG
Telefon: 031-710 79 00 

Consilium Säkerhet Öst AB

Hammarby Fabriksväg 25 
120 33 STOCKHOLM
Telefon: 08-563 05 200 

Vårt sortiment

  • Lösningar för brand-och gasdetektering
  • Olje-och gasledning läcksökning
  • Brandsläckningssystem och nödsystem avstängning
  • Instrumentering inklusive styrsystem för tankanläggningar och terminaler