Nyheter

Consilium brandsäkrar Kv Merkur Göteborg !

Göteborg 2020-11-30

I samband med att Platzer Fastigheter AB bygger om och till fastigheten inom Kv Merkur Göteborg så har så levererar Consilium Säkerhet Göteborg fastighetens nya brand- och utrymningslarm tillsammans med El-Otto i Kungälv AB, Göteborg.

Kv Merkur är en välkänd fastighet i Göteborg, fastigheten Merkur uppfördes redan 1897 på Skeppsbron i centrala Göteborg och är idag en av de äldsta bevarade byggnaden i området.  Den nya delen av Merkur, med inspiration från hamnens industriella råhet och stenstadens robusta kvartersstruktur, kommer att ge ett öppet intryck mot Stora Badhusgatan. Den gamla palatsliknande delen av Merkur är både ståtligt och lekfullt med sina små torn och tidstypiska detaljer.

Fastigheten Kv Merkus kommer att förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM och cirka 300 rökdetektorer kommer att skydda fastigheten.

Bild/Illustration: Platzer Fastigheter AB

 

 

 

Consilium brandsäkrar Kv Silon Tygelsjö !

Malmö 2020-11-11

När Byggmästar´n i Skåne AB till Hemsö Fastighets AB uppför den nya fastigheten Kv Silon 1 Tygelsjö, Malmö, så levererar Consilium Säkerhet Malmö fastighetens brand- och utrymningslarm tillsammans med Climat 80 Entreprenad, del av Climat 80 Gruppen, Malmö.

Projektet Kv Silon 1 Tygelsjö innefattar nybyggnation av vård- och omsorgsboende, bostadslägenheter och en större matvarubutik.

Fastigheten Kv Silon 1 kommer att förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM där bl.a. Consiliums interaktive rökdetektorer med inbyggd adresserbar siren CN-PYS kommer att skydda de boende och fastigheten tillsammans med övervakad larmöverföring från AddSecure.

Bild/Illustration: Hemsö Fastighets AB

 

Consilium brandsäkrar ytterligare inom Wihlborgs !

Malmö 2020-11-06

I samband med att Thage i Skåne AB bygger om lokaler för Region Skåne inom Utvecklings AB Kranen, Wihlborgs Fastigheter, fastighet Kv Kranen 2 i Västra Hamnen Malmö så levererar Consilium Säkerhet Malmö fastighetens brand- och utrymningslarm tillsammans med ELFAST El Fastighetsservice Syd AB, del av Climat 80 Gruppen, Malmö.

Inom fastigheten Kranen 2 i Västra Hamnen Malmö skall ombyggnad ske för lokaler till Region Skåne och deras Reproduktionsmedicinskt Centrum samt Logopedmottagning.

De ombyggda lokalerna inom Kv Kranen förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM som integreras med befintligt brand- och utrymningslarm inom fastigheten samt övervakad larmöverföring från AddSecure.

Foto/bild: Wihlborgs Fastigheter

 

Consilium brandsäkrar ByggMax !

Malmö 2020-10-30

När Er-Ho Bygg uppför en ny fastighet för ByggMax i Löddeköpinge så levererar Consilium Säkerhet Malmö fastighetens brand- och utrymningslarm tillsammans med ÖresundTeknik Malmö.

Byggmax Group består av Byggmax, Buildor och Skånska Byggvaror. Den första Byggmax-butiken slog upp portarna 1993 och 17 år senare, 2010, noterades Byggmax Groups aktie på Stockholmsbörsen. Byggmax Group har etablerat en stark marknadsposition på den nordiska gör-det-själv-marknaden.

ByggMax nya butik i Löddeköpinge kommer att förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG500 tillsammans med övervakad larmöverföring TOR V från AddSecure.

Consilium säkrar Det Goda Vattnet Lund !

Malmö 2020-10-28

I samband med att Wästbygg uppför Brf projektet det ”Det Goda Vattnet” för Paulssons Fastigheter inom Kv Skymningen i Lund så har Consilium Säkerhet Malmö fått det stora förtroendet att leverera fastighetens brand- och säkerhetssystem tillsammans med NEAB Norrköpings Elektriska i Skåne AB.

Projektet inom Kv Skymningen är den prisbelönade arkitekten Cord Siegels första bostadshus i Lund. Projektet är döpt till ”Det goda vattnet” och omfattar 61 bostadsrätter i en mångfald av utföranden – från ettor på 36 kvm till radhus och etagelägenheter på 139 kvm – intill Gryningsparken och spårvägen i Lunds nya stadsdel Brunnshög. Med vatten, grönska och kretslopp som bärande teman erbjuder ”Det goda vattnet” en hel del originella idéer. Den gemensamma poolen på innergården är t ex av naturtyp, dvs istället för klor renas den på naturligt sätt med växter och sandfilter. Huset är ett samarbete mellan Paulssons Fastigheter, som har en lång erfarenhet av att utveckla och förvalta fastigheter i Lund, och Cord Siegel arkitektfirman Siegel.

Det Goda Vattnet kommer att förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM och säkerhetssystem RCO M5 med integrerad porttelefon tillsammans med övervakad larmöverföring TOR V från AddSecure.

Bild/Illustration: Siegel/Paulssons Fastigheter

Consilium brandsäkrar byggnad N inom Campus Vipan Lund !

Malmö 2020-10-26

När Lunds Kommun, Lundafastigheter, utvecklar Vipans gymnasieskola genom om- och tillbyggnader till Campus Vipan så levererar Consilium Säkerhet Malmö dess brand- och utrymningslarmsystem tillsammans med ApQ El AB och PEAB.

Projektet, Campus Vipan, har under senaste året utvecklas genom att man inom Vipans gymnasieskola utfört om- och tillbyggnader av ett antal befintliga byggnader. Nu har man kommit fram till ombyggnad av byggnad N inom Campus Vipan.

Byggnad N inom Campus Vipan kommer att förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM och ett Talat utrymningslarm ASL-Integra från SAC Nordic med integrerat inrymningslarm samt meddelande för inbrottslarmsystemet tillsammans med övervakad larmöverföring TOR V från AddSecure. Centralenheterna inom byggnad N kommer att integreras med övriga centralenheter inom Campus Vipan via ett gemensamt fibernätverk inom Campus Vipan.

Bild: Lundafastigheter/Vinnergi

Consilium brandsäkrar Johannesskolan Malmö !

Malmö 2020-10-23

I samband med att Malmö Stad via Serviceförvaltningen Malmö fortsätter förstärka och uppgradera brandskyddet inom sina fastigheter så har Consilium Säkerhet Malmö fått beställningar på ytterligare brand- och utrymningslarmsystem för Malmö kommun. Beställningarna är en del av ramavtalet för brand- och utrymningslarm inom Malmö Stad som Consilium Säkerhet tecknat med Serviceförvaltningen Malmö Stad.

Denna gång har Consilium Säkerhet fått det stora förtroendet att utöka befintligt brand- och utrymningslarm inom Johannesskolan Malmö.

Johannesskolan är en kommunal grundskola med cirka 550 elever. Johannesskolan ligger centralt i Malmö vid Möllan och är omgiven av stadens kulturutbud och vackra parker.

Johannesskolan förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM och övervakad larmöverföring från AddSecure.

Bild: Malmö Stad

 

Consilium säkrar LKP parkeringshus Medicon Village !

Malmö 2020-10-22

När Byggnadsfirman Otto Magnusson på uppdrag av LKP Lunds Kommuns Parkering AB uppför ett nytt parkeringshus med 665 parkeringsplatser vid Medicon Village Lund så levererar Consilium Säkerhet Malmö fastighetens brand- och säkerhetssystem tillsammans med NEAB Norrköpings Elektriska Skåne AB.

I området kring Medicon Village finns ett parkeringsunderskott. Behovet av parkering i området förväntas växa i framtiden dels på grund av Medicon Village tillväxt, men även på grund av breddningen av E22 och påbyggnaden av en ny avfart in mot staden. För att minska detta parkeringsunderskott och bidra till Lunds stadsmiljö ligger det på LKP AB:s agenda att bygga en ny parkeringsanläggning på Medicon Village med cirka 600 platser.

Det nya parkeringshuset inom Medicon Village Lund kommer att skyddas av ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM, passersystem från RCO och kamerasystem med Hikvision kameror samt övervakad larmöverföring från AddSecure.

Bild/Illustration: LKP AB

Consilium brandsäkrar Hedmanska Gården !

Malmö 2020-10-19

I samband med att Malmö Stad via Serviceförvaltningen Malmö fortsätter förstärka och uppgradera brandskyddet inom sina fastigheter så har Consilium Säkerhet Malmö fått beställning på utökning av befintligt brandskydd inom Hedmanska Gården. Beställningen är en del av ramavtalet för brand- och utrymningslarm inom Malmö Stad som Consilium Säkerhet tecknat med Serviceförvaltningen Malmö Stad.

Hedmanska Gården i Malmö består av fem olika byggnader av högst varierande ålder. De visar på den bebyggelseutveckling som var typisk för Malmös stadsgårdar. Den äldsta byggnaden är korsvirkeshuset ut mot Lilla Torg, som uppfördes av borgmästaren Niels Hammer 1597. På den tiden var det bostad och kontor på bottenvåningen och magasin på andra våningen. Fasaden mot torget har det bäst bevarade 1500-talskorsvirket i Malmö.

Hedmanska Gården förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM och övervakad larmöverföring från AddSecure.

Bild: Malmö Stad

 

Consilium brandsäkrar Bergagården Bjärred !

Malmö 2020-10-09

I samband med att Bjärreds Församling förstärker och uppgraderar sitt brandskydd har Consilium Säkerhet Malmö fått förtroendet att brandsäkra Bergagården med Bergakyrkan i Bjärred tillsammans med Elgruppen i Lomma AB.

Bergakyrkan invigdes den 31 mars 1974 och är Bjärreds församlingens yngsta kyrkobyggnad. Bergakyrkan med tillhörande församlingshem Bergagården ligger i södra delen av Bjärred. Den trelängade byggnaden uppfördes 1974 i en stil som blandade både modern arkitektur och traditionell byggnadstradition. I församlingshemmet ryms lokaler för administration och ungdomsverksamhet men också en samlingssal, Bergasalen. Bergagården byggdes till 1989 med lokaler för ytterligare verksamhet. I den omgivande parken ligger även Vita villan, från början sommarhus men som nu inrymmer förskola. Hela anläggningen håller ett högt arkitektoniskt värde och visar både modern arkitektur och äldre byggnadstradition

Bergagården och Bergakyrkan samt kringliggande fastigheter kommer att förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM och övervakad larmöverföring från AddSecure.

Bild: Svenska Kyrkan/Bjärreds Församling

 

Kategorier

Consilium Säkerhet Syd AB

Malmö
Malmö Topplocksgatan 3
212 41 MALMÖ 
Telefon: 040-36 50 60

Helsingborg
Florettgatan 27D
254 67 HELSINGBORG
Telefon: 042-453 03 79

 

Consilium Säkerhet Väst AB

Marieholmsgatan 64 
415 02 GÖTEBORG
Telefon: 031-710 79 00 

Consilium Säkerhet Öst AB

Hammarby Fabriksväg 25 
120 33 STOCKHOLM
Telefon: 08-563 05 200 

Vårt sortiment

  • Lösningar för brand-och gasdetektering
  • Olje-och gasledning läcksökning
  • Brandsläckningssystem och nödsystem avstängning
  • Instrumentering inklusive styrsystem för tankanläggningar och terminaler