Nyheter

Consilium brandsäkrar Amfiteater och Bjerred Station

Malmö 2020-08-25

I samband med att Er-Ho Bygg erhållit uppdrag att bygga en ny Amfiteater i Lomma och renovera Bjerred Station i Bjärred så levererar Consilium Säkerhet Malmö fastigheternas brand- och utrymningslarm tillsammans med Elgruppen i Lomma AB.

Den nya Amfiteater byggs vid strandängarna i Lomma och tanken är att den nya amfiteatern ska kunna användas av föreningar, privatpersoner, företag och ideella organisationer.

Bjerreds stationshus uppfördes 1901 i romantiserande panelarkitektur och användes som stationshus till och med 1938 då järnvägsförbindelsen med Lund lades ner. Därefter har Stationshuset bl.a. används som fritidsgård men i samband med att den nya fritidsgården Stationen 2.0 stod klar 2018 har Lomma Kommun nu bestämt att renovera fastigheten så den kan användas för servering och kontorsutrymmen. All renovering inom Bjerreds Station sker med varsam hand och framför allt matsalen kommer att få byggnadens forna glans från början av 1900-talet.

Både Amifiteatern i Lomma och Bjerred Stationshus förses med interaktiva analoga adresserbara brandlarmsystem Consilium FG500 tillsammans med övervakad larmöverföring från AddSecure.

Bild/Illustration: Kamikaze arkitekter/ Lomma kommun

Consilium brandsäkrar Kv Eden Hyllie !

Malmö 2020-08-04

När MVB Syd AB på uppdrag av Kungsleden uppför det nya kontorshuset Eden inom expansiva Hyllie, Malmö, så levererar Consilium Säkerhet Malmö fastighetens brand- och utrymningslarm med UTM utrymningslarmsystem med talat meddelande tillsammans med EA Installationer AB Trelleborg.

Eden är Kungsledens nya kontorsbyggnad om cirka 8 000 kvm uthyrningsbar yta i Hyllie, Malmö. Den totala investeringen uppgår till 350 miljoner kronor och mer än 50 procent av kontorsytorna är redan uthyrda till bland andra Quick Office. Inflyttning i Eden beräknas starta under andra kvartalet 2021. Byggnaden kommer även att certifieras enligt Leed. minst guldnivå, samt The Well Building Standard.

Det nya kontorshuset Eden Hyllie kommer att förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM tillsammans med UTM utrymningslarm med Talat meddelande ASL-Integra från SAC Nordic och övervakad larmöverföring från AddSecure.

Bild/Illustration: White Arkitekter

Consilium brandsäkrar ytterligare SJU fastigheter för Malmö Stad !

Malmö 2020-07-17

I samband med att Malmö Stad via Serviceförvaltningen Malmö fortsätter förstärker och uppgradera brandskyddet inom sina fastigheter så har Consilium Säkerhet Malmö fått beställningar på ytterligare brand- och utrymningslarmsystem inom Malmö Stad. Beställningarna är en del av ramavtalet för brand- och utrymningslarm inom Malmö Stad som Consilium Säkerhet tecknat med Serviceförvaltningen Malmö Stad.

Denna gång förses följande SJU fastigheter, förskolor, med nytt brand- och utrymningslarm, Södervärns FSK, Kirsebergstornets FSK, Linbärets FSK, Bäckens FSK, Oxiegårdens FSK, Sadelmakarebyns FSK och Tornfalkens FSK.

Samtliga fastigheter/förskolor förses med interaktiva analoga adresserbara brandlarmsystem Consilium FG5000TM och förutom uppgradering/utbyte av brand- och utrymningslarm till nya interaktiva analoga system med rökdetektorer med inbyggd adresserbar siren CN-PYS och multikriteria detektorer SensEye® CN-PHY så kompletteras anläggningarna med övervakad larmöverföring från AddSecure.

Consilium brandsäkrar Blekingska Nationen Lund !

Malmö 2020-07-16 

När NIMAB uppför ett helt nytt nationshus till Blekingska Nationen inom Kv Studentkåren 4 i Lund så levererar Consilium Säkerhet Malmö nationshuset nya brand- och utrymningslarmsystem med Talat meddelande tillsammans med GC Gruppen AB Landskrona.

Blekingska Nationen via Stiftelsen Herulero i Lund bygger ett helt nytt nationshus i expansiva nordöstra delen av Lund med närhet till ESS, Ideonområdet och Medicon Village.

Det nya nationshuset förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM och Talat utrymningslarm FBT Vaie från SAC Nordic samt övervakad larmöverföring från AddSecure.

Bild/Illustration: White Arkitekter

Consilium brandsäkrar Heleneholms Sporthall Malmö !

Malmö 2020-07-01

I samband med att Malmö Stad, Stadsfastigheter, utför en omfattande renovering av Heleneholms Sporthall i Malmö så levererar Consilium Säkerhet Malmö sporthallens nya brand- och utrymningslarmsystem med Talat meddelande tillsammans med ApQ El AB Malmö.

Heleneholms sporthall är uppförd 1962 och används till stor del av basketklubben Malbas i Malmö. Sporthallen är en av Malmös evenemangsarenor och renoveringen/ombyggnaden består bl.a. installation av nytt brand- och utrymningslarm, nytt högtalarsystem och nya invändiga ytskick.

Heleneholms Sporthall förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM med Talat utrymningslarm ASL-Integra från SAC Nordic och nytt ljud-/högtalarsystem samt övervakad larmöverföring från AddSecure.

Bild: Malmö Stad

 

Consilium brandsäkrar Källängens Förskola Malmö!

Malmö 2020-06-30

När Byggmästaren i Skåne AB på uppdrag av Malmö Stad Stadsfastigheter uppför en ny förskola, Källängens Förskola, inom Kv Priorn 4 Triangelområdet Malmö så levererar Consilium Säkerhet Malmö fastighetens brand- och utrymningslarmsystem via Elresurs i Skåne AB.

Inom Rådmansvången, vid Triangeln, i centrala Malmö kommer den nya förskolan, Källängens Förskola, att uppföras. Genom förskolans centrala placering i Malmö kommer barnen på förskolan att bl.a. kunna besöka och vistas i en av Malmös stora parker, Pildammsparken. Dessutom underlättar närheten till kollektivtrafiken i Malmö för klimatsmart förflyttning, både för föräldrar och verksamheten

Den nya förskolan förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM tillsammans med övervakad larmöverföring från AddSecure.

Bild/Illustration: Malmö Stad/New Line Arkitekter

Consilium brandsäkrar TRE fastigheter för Malmö Stad !

Malmö 2020-06-04

Consilium Säkerhet Malmö har fått förtroende att leverera och installera brand- och utrymningslarmsystem inom ytterligare tre fastigheter inom Malmö kommun. Beställningarna är en del av ramavtalet för brand- och utrymningslarm inom Malmö Stad som Consilium Säkerhet tecknat med Serviceförvaltningen Malmö Stad.

Denna gång förses Blankebäcksskolan i Oxie, Karl-Johan skolan i Limhamn och Hästhagens IP med nytt brand- och utrymningslarm.

Samtliga fastigheter/lokaler förses med interaktiva analoga adresserbara brandlarmsystem Consilium FG5000TM och rökdetektorer med inbyggd adresserbar siren CN-PYS. Dessutom uppgraderas anläggningarna med övervakad larmöverföring från AddSecure och nya nyckelskåp fabrikat BirePo B-Lock Combi.

Consilium brandsäkrar Bevego Malmö !

Malmö 2020-05-21

När Wihlborgs Fastigheter AB uppför en ny produktionsanläggning till Bevego inom Fosie Malmö, Kv Dubbelknappen, så levererar Consilium Säkerhet Malmö ett heltäckande brand- och utrymningslarmsystem för den nya fastigheten tillsammans med Climat 80 Elfast AB Malmö.

Bevego är ett grossist- och handelsföretag inom byggplåt, teknisk isolering och ventilation. Företaget hyr sedan 2007 butiks- och lagerlokaler om 4 000 m² av Wihlborgs Fastigheter och på samma fastighet kommer Wihlborgs nu att uppföra en ny produktionsanläggning till Bevego.

Den nya produktionsanläggningen inom Kv Dubbelknappen kommer att förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG500 tillsammans med övervakad larmöverföring via AddSecure.

Bild/Illustration: Wihlborgs Fastigheter AB

 

 

 

Consilium brandsäkrar Hisingen Logistikpark !

Göteborg 2020-05-20

När Castellum uppför en av Nordens största logistikparker, Hisingen Logistikpark, i Göteborg så levererar Consilium Säkerhet Göteborg fastighetens brand- och utrymningslarmsystem tillsammans med Hisingen El-Partners AB.

Castellum uppför en av Nordens största logistikparker med Sveriges bästa logistikläge nära Nordens största hamn och med utmärkta förbindelser till Skandinaviens storstadsregioner.  2018 färdigställdes första etappen där man uppförde en flexibel och toppmodern logistikanläggning om drygt 30 000 kvm. Andra etappen om ca 35 000 kvm beräknas vara färdigställd Q2 2020.

Den nya logistikparken kommer att förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM.

Bild/Illustration: Castellum

Consilium brandsäkrar Campus Lundby !

Göteborg 2020-05-08

I samband med att Volvo Group utvecklar Campus Lundby så har Consilium Säkerhet Göteborg fått förtroendet att leverera brand- och utrymningslarmsystem till X-hallen inom Campus Lundby tillsammans med Midroc Electro.

Volvokoncernens Göteborgsbaserade verksamheter kommer att samlas i Lundby. Målsättningen är att skapa ett område med campuskänsla. Det innebär att området kommer att vara mer öppet och inom området kommer man att skapa torgmiljöer där även andra aktörer kan ha lokaler. När människor möts uppstår nya idéer och lösningar. Med Campus Lundby skapas ett världsledande centrum för framtidens transportlösningar.

X-hallen inom Cmpus Lundby förses med med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM och totalt kommer cirka 800 branddetektorer skydda verksamheten när samtliga etapper är färdigställda.

Bild/Illustration: Volvo Group

 

Kategorier

Consilium Säkerhet Syd AB

Malmö
Malmö Topplocksgatan 3
212 41 MALMÖ 
Telefon: 040-36 50 60

Helsingborg
Florettgatan 27D
254 67 HELSINGBORG
Telefon: 042-453 03 79

 

Consilium Säkerhet Väst AB

Marieholmsgatan 64 
415 02 GÖTEBORG
Telefon: 031-710 79 00 

Consilium Säkerhet Öst AB

Hammarby Fabriksväg 25 
120 33 STOCKHOLM
Telefon: 08-563 05 200 

Vårt sortiment

  • Lösningar för brand-och gasdetektering
  • Olje-och gasledning läcksökning
  • Brandsläckningssystem och nödsystem avstängning
  • Instrumentering inklusive styrsystem för tankanläggningar och terminaler