Nyheter

Consilium brandsäkrar Södra Ribergsborg Malmö !

Malmö 2020-04-28

När JM tillsammans med Tornstaden uppför ett nytt bostadsprojekt och bl.a. ICA butik inom Södra Ribergsborg, Limhamns Sjöstad, Malmö så levererar Consilium Säkerhet Malmö fastighetens nya brand- och utrymningslarm med Talat meddelande tillsammans med INSTA El Syd AB Malmö.

Den nya fastigheten kommer att innehålla 70 nya bostäder och en kommersiell yta om cirka 2000 kvm som kommer att innehålla en ICA butik, ett apotek och en restaaurang dessutom skall ett tillhörande parkeringshus inrymmas i fastigheten. Limhamns Sjöstad är en del av det havsnära Limhamn och är ett område under förvandling och när området står klart kommer det att innehålla cirka 4 000 – 5 000 bostäder.

De kommersiella ytorna inom Södra Ribersborg förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM och UTM Utrymningslarm med talat meddelande från SAC Nordic tillsammans med övervakad larmöverföring från AddSecure.

Bild/illustration: JM

Consilium brandsäkrar idrottshall i Dalby !

Malmö 2020-04-23

I samband med att Otto Nilssons Byggnads AB för Lunds Kommun, Lundafastigheter, bygger om och renoverar idrottshallen vid Nyvångskolan i Dalby så levererar Consilium Säkerhet Malmö idrottshallens nya brand- och utrymningslarm tillsammans med Strands Eltjänst i Dalby.

Mitt i det natursköna Dalby strax utanför Lund ligger Nyvångskolan som är en grundskola F-9 med cirka 900 elever, fem fritidsavdelningar och en stor idrottshall.

Idrottshallen inom Nyvångskolan förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM där bl.a. SensEyeTM detektorn CN-PYH kommer att användas för att skydda fastigheten och verksamheten tillsammans med övervakad larmöverföring från AddSecure.

Bild: Lunds Kommun

 

Consilium brandsäkrar Skövdehem Arena !

Göteborg 2020-04-23

I samband med att Skövdehem AB uppför en ny multisportarena, Skövdehem Arena, intill Billingehov/Lillegården Skövde så levererar Consilium Säkerhet Göteborg ett heltäckande brand- och utrymningslarmsystem med Talat meddelande tillsammans med Källströms Elektriska.

Den nya multisportarenan om totalt cirka 7700 kvm kommer att vara en arena för racketsporter, gymnastik och gym. Den nya byggnaden kommer att skapa en ny gemensam entré både för den befintliga ishallen som den nya multiarenan. Förutom nya utrymmen för sport och aktiviteter kommer multiarenan även innehålla en ny restaurang.

Den nya multisportarenan, Skövdehem Arena, kommer att förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TMoch utrymningslarmsystem med Talat meddelande från SAC Nordic.

Bild/Illustration: Ritningarnas Arkitektbyrå AB

 

 

Consilium brandsäkrar Malmö Arena Tower !

Malmö 2020-04-17

När Parkfast AB uppför ett nytt parkeringshus och kontorshus inom Kv Arenen 5, Malmö Arena Tower, Malmö så har Consilium Säkerhet Malmö fått förtroendet att leverera fastighetens nya brand- och utrymningslarm tillsammans med Insta El Syd AB Malmö.

Den nya fastigheten består av ett nytt parkeringshus över inlastningen till Malmö Arena och ett kontorshus med 12 våningar samt är en del av Malmö Arena Tower. Den nya byggnaden ansluter till Malmö Arena och Malmö Arena hotell och totala byggytan är cirka 12 000 kvm.

Det nya parkeringshuset och kontorshuset Malmö Arena Tower kommer att förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM där bl.a. SensEyeTM detektorn CN-PYH kommer att användas för att skydda fastigheten och verksamheten tillsammans med övervakad larmöverföring från AddSecure.

Bild/Illustration:wingårdh och medarbetare ab

 

Consilium brandsäkrar Uddevalla stadshus !

Göteborg 2020-04-15

När Uddevalla Kommun förstärker och uppgraderar sitt brandskydd inom Uddevalla Stadshus, Kommunhuset, så levererar Consilium Säkerhet Göteborg fastighetens nya brand- och utrymningslarmsystem i en totalentreprenad.

Uddevalla ligger naturskönt i landskapet Bohuslän cirka 8 mil norr om Göteborg och kommunen har ett strategiskt läge vid havet med en kuststräcka om 27 mil. Uddevallas Stadshus, Kommunhuset, ligger strax utanför Uddevalla centrum på Varvsvägen 1

Uddevalla Stadshus kommer att förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM och totalt cirka 900 brandlarmsdetektorer kommer att skydda och övervaka fastigheten.

Bild: Uddevalla kommun

 

Consilium brandsäkrar fältsjukhus i Helsingborg

Helsingborg 2020-04-14

På uppdrag av Region Skåne har Försvarsmakten uppfört ett fältsjukhus utanför Helsingborgs Lasarett för intensivvård av Covid-19 patienter. Till fältsjukhuset levererar Consilium Säkerhet Helsingborg brand- och utrymningslarmsystem tillsammans med Bravida PRENAD AB Helsingborg.

Utanför lasarettet i Helsingborg uppförs ett modulsjukhus med extra intensivvårdsplatser. Modulsjukhuset består av 40 kvm stora tält som kommer att öka antalet intensivvårdsplatser för att vårda svårt sjuka Covid-19 patienter i Södra Sverige. Initialt är det 12 stycken nya intensivvårdsplatser men antalet kan utökas om behov uppstår.

Genom en snabb omställning och prioritering kunde Consilium Säkerhet och Prenad leverera och installera brandskyddet under helgen. På måndagen var brandskyddet driftsatt och i bruk för att användas i det tillfälliga sjukhuset.

Det tillfälliga sjukhuset vid Helsingborgs Lasarett förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM.

Bild: Consilium Säkerhet

Consilium brandsäkrar Örenäs slott !

Helsingborg 2020-04-14

När Örenäs Slott Hotell & Konferens AB uppgraderar och förstärker sitt brandskydd inom Örenäs Slott Glumslöv, strax utanför Landskrona, så har Consilium Säkerhet Helsingborg fått förtroendet att leverera ett nytt brand- och utrymningslarmsystem till fastigheten.

Det natursköna Örenäs Slott Glumslöv byggdes under åren 1914-1918 av ”sockerkungen” Carl Tranchell. Han var vd och ägare av den enda sockerfabrik som då fanns i Sverige, och lät detta prägla slottet genom att exempelvis ge stuckaturen formen av sockerbetor. Detta barockslott kostade drygt en miljon kronor att uppföra – en för den tiden ofattbar summa. Sedan 1943 är Örenäs Slott en av Skånes största konferensanläggningar. Idag finns det 115 styck hotellrum både i slottet och närliggande byggnader. Örenäs Slott är också mycket populärt för festliga tillställningar av olika slag, exempelvis bröllop och födelsedagar eller bara för en trevlig weekend med erkänt god mat på egen hand eller tillsammans med goda vänner.

Örenäs Slott Glumslöv kommer att förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM tillsammans med övervakad larmöverföring från AddSecure.

Bild: Örenäs Slott

Consilium brandsäkrar Nya Domstolsbyggnaden Malmö !

Malmö 2020-04-09

När PEAB på uppdrag av Castellum uppför nya Domstolsbyggnaden för Domstolsverket i Malmö så levererar Consilium Säkerhet Malmö fastighetens brand- och utrymningslarmsystem med Talat utrymningslarm via Insta El AB Malmö och ApQ El AB Malmö.

När domstolsbyggnaden är klar hösten 2022 kommer fastigheten att inrymma Malmö tingsrätt, Förvaltningsrätten i Malmö, samt Hyres- och arrendenämnden i Malmö.

Fastigheten kommer att bestå av en huskropp i fyra plan med en gemensam grund och ovanpå detta fem torn som ligger förskjutna till varandra i nordsydlig riktning och som successivt trappas av på höjden. Byggnadens fasad går ifrån en tegelfasad i botten till glastorn, där teglet successivt fasas ut för att övergå till enbart glas. Hela fastigheten omfattar cirka 30 000 kvm bruttoarea och kommer bl.a. att rymma 40 förhandlingssalar, därmed blir byggnaden en av Sveriges största domstolsbyggnader.

Den nya Domstolsbyggnaden i Malmö kommer att förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM tillsammans med Talat utrymningslarm ASL-Integra från SAC Nordic samt övervakad larmöverföring från AddSecure.

Bild/Illustration: Castellum

 

Consilium brandsäkrar den nya vårdbyggnaden Malmö !

Malmö 2020-04-09

När Skanska på uppdrag av Region Skåne uppför den nya vårdbyggnaden på sjukhusområdet i Malmö har Consilium Säkerhet Malmö fått det stora förtroendet att leverera vårdbyggnadens brand- och utrymningslarmsystem via NSM El (Nya Sjukhusområdets Malmö El, ett samarbete mellan Assemblin El AB Malmö och ApQ El AB Malmö).

Den nya vårdbyggnaden består av två sammanlänkade huskroppar och kommer att vara tio respektive elva våningar höga. De nya lokalerna kommer inrymma 10 vårdavdelningar med 240 enkelrum, 23 operationssalar, mottagningar, ankomstavdelning för planerad kirurgi och intensivvårdsavdelning med egna platser för barn. Vårdbyggnaden kommer även att inrymma publika miljöer med apotek, kiosk, kafé med mera. Under mark kommer det att finnas omklädningsrum och cykelgarage samt kulvertsystem för transporter och teknik.

Den nya vårdbyggnaden på totalt 108 000 kvadratmeter, är en del av arbetet Region Skåne genomför när de utvecklar och moderniserar sjukhusområdet i Malmö.

Den nya vårdbyggnaden kommer att förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM där bl.a. Consilium multikriteria detektor SensEyeTM CN-PYH kommer att skydda verksamheten tillsammans med Talat utrymningslarm från SAC Nordic och övervakad larmöverföring från AddSecure samt som option ingår leverans av sprinklerövervakningssystem Consilium S5000. Brand- och utrymningslarmsystemet inom vårdbyggnaden sammankopplas med överordnat presentations- och styrsystem csVisionTM inom Region Skåne.

”Vi är mycket glada och stolta över att NSM El och Skanska tillsammans med slutkunden Region Skåne valt Consiliums interaktiva brandlarmsystem FG5000TM för att brandsäkra nya vårdbyggnaden på Malmös sjukhusområde.” säger Ulf Petersson, Consilium Säkerhet Syd AB. Sedan tidigare finns Consilium brandskydd inom andra skånska sjukhus som Trelleborgs Lasarett, SUS Skånes Universitets Sjukhus Malmö, Landskrona Lasarett, Helsingborgs Lasarett, Ängelholms Sjukhus och Hässleholms sjukhus samt på flertalet vårdcentraler för Region Skåne.

”Beställningen från NSM El, befäster därmed ytterligare vår position som marknadsledande systemleverantör av automatiska brandlarmsystem inom södra Sverige.” avslutar Ulf Petersson, Consilium Säkerhet Syd AB.

Bild:/Illustration: White Arkitekter

Consilium brandsäkrar nytt äldreboende i Tyresö !

Stockholm 2020-03-20

När TL Bygg på uppdrag av Vectura Fastigheter bygger nytt äldreboende i Fornudden inom Tyresö kommun så har Consilium Säkerhet Stockholm fått förtroendet att leverera fastighetens brand- och utrymningslarm via Elektrotrade Installation.

Vectura Fastigheter utvecklar ett nytt äldreboende i Fornudden, Tyresö. Det nya äldreboendet kommer att innehålla totalt 60 lägenheter och blir uppdelat i sex vårdavdelningar med en uthyrbar yta om totalt 4 330 m2. Hyresgäst är Vardaga som kommer att driva äldreboendet Villa Fornuddsbacken med beräknat tillträde 2020. Det nya äldreboendet kommer att inkludera gemensamma utrymmen för samvaro och rekreation.

Det nya äldreboendet, Villa Fornuddsbacken förses med ett ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM.

Bild/Illustration: Vectura Fastigheter

Kategorier

Consilium Säkerhet Syd AB

Malmö
Malmö Topplocksgatan 3
212 41 MALMÖ 
Telefon: 040-36 50 60

Helsingborg
Florettgatan 27D
254 67 HELSINGBORG
Telefon: 042-453 03 79

 

Consilium Säkerhet Väst AB

Marieholmsgatan 64 
415 02 GÖTEBORG
Telefon: 031-710 79 00 

Consilium Säkerhet Öst AB

Hammarby Fabriksväg 25 
120 33 STOCKHOLM
Telefon: 08-563 05 200 

Vårt sortiment

  • Lösningar för brand-och gasdetektering
  • Olje-och gasledning läcksökning
  • Brandsläckningssystem och nödsystem avstängning
  • Instrumentering inklusive styrsystem för tankanläggningar och terminaler