Nyheter

Consilium brandsäkrar Uddevalla stadshus !

Göteborg 2020-04-15

När Uddevalla Kommun förstärker och uppgraderar sitt brandskydd inom Uddevalla Stadshus, Kommunhuset, så levererar Consilium Säkerhet Göteborg fastighetens nya brand- och utrymningslarmsystem i en totalentreprenad.

Uddevalla ligger naturskönt i landskapet Bohuslän cirka 8 mil norr om Göteborg och kommunen har ett strategiskt läge vid havet med en kuststräcka om 27 mil. Uddevallas Stadshus, Kommunhuset, ligger strax utanför Uddevalla centrum på Varvsvägen 1

Uddevalla Stadshus kommer att förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM och totalt cirka 900 brandlarmsdetektorer kommer att skydda och övervaka fastigheten.

Bild: Uddevalla kommun

 

Consilium brandsäkrar fältsjukhus i Helsingborg

Helsingborg 2020-04-14

På uppdrag av Region Skåne har Försvarsmakten uppfört ett fältsjukhus utanför Helsingborgs Lasarett för intensivvård av Covid-19 patienter. Till fältsjukhuset levererar Consilium Säkerhet Helsingborg brand- och utrymningslarmsystem tillsammans med Bravida PRENAD AB Helsingborg.

Utanför lasarettet i Helsingborg uppförs ett modulsjukhus med extra intensivvårdsplatser. Modulsjukhuset består av 40 kvm stora tält som kommer att öka antalet intensivvårdsplatser för att vårda svårt sjuka Covid-19 patienter i Södra Sverige. Initialt är det 12 stycken nya intensivvårdsplatser men antalet kan utökas om behov uppstår.

Genom en snabb omställning och prioritering kunde Consilium Säkerhet och Prenad leverera och installera brandskyddet under helgen. På måndagen var brandskyddet driftsatt och i bruk för att användas i det tillfälliga sjukhuset.

Det tillfälliga sjukhuset vid Helsingborgs Lasarett förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM.

Bild: Consilium Säkerhet

Consilium brandsäkrar Örenäs slott !

Helsingborg 2020-04-14

När Örenäs Slott Hotell & Konferens AB uppgraderar och förstärker sitt brandskydd inom Örenäs Slott Glumslöv, strax utanför Landskrona, så har Consilium Säkerhet Helsingborg fått förtroendet att leverera ett nytt brand- och utrymningslarmsystem till fastigheten.

Det natursköna Örenäs Slott Glumslöv byggdes under åren 1914-1918 av ”sockerkungen” Carl Tranchell. Han var vd och ägare av den enda sockerfabrik som då fanns i Sverige, och lät detta prägla slottet genom att exempelvis ge stuckaturen formen av sockerbetor. Detta barockslott kostade drygt en miljon kronor att uppföra – en för den tiden ofattbar summa. Sedan 1943 är Örenäs Slott en av Skånes största konferensanläggningar. Idag finns det 115 styck hotellrum både i slottet och närliggande byggnader. Örenäs Slott är också mycket populärt för festliga tillställningar av olika slag, exempelvis bröllop och födelsedagar eller bara för en trevlig weekend med erkänt god mat på egen hand eller tillsammans med goda vänner.

Örenäs Slott Glumslöv kommer att förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM tillsammans med övervakad larmöverföring från AddSecure.

Bild: Örenäs Slott

Consilium brandsäkrar Nya Domstolsbyggnaden Malmö !

Malmö 2020-04-09

När PEAB på uppdrag av Castellum uppför nya Domstolsbyggnaden för Domstolsverket i Malmö så levererar Consilium Säkerhet Malmö fastighetens brand- och utrymningslarmsystem med Talat utrymningslarm via Insta El AB Malmö och ApQ El AB Malmö.

När domstolsbyggnaden är klar hösten 2022 kommer fastigheten att inrymma Malmö tingsrätt, Förvaltningsrätten i Malmö, samt Hyres- och arrendenämnden i Malmö.

Fastigheten kommer att bestå av en huskropp i fyra plan med en gemensam grund och ovanpå detta fem torn som ligger förskjutna till varandra i nordsydlig riktning och som successivt trappas av på höjden. Byggnadens fasad går ifrån en tegelfasad i botten till glastorn, där teglet successivt fasas ut för att övergå till enbart glas. Hela fastigheten omfattar cirka 30 000 kvm bruttoarea och kommer bl.a. att rymma 40 förhandlingssalar, därmed blir byggnaden en av Sveriges största domstolsbyggnader.

Den nya Domstolsbyggnaden i Malmö kommer att förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM tillsammans med Talat utrymningslarm ASL-Integra från SAC Nordic samt övervakad larmöverföring från AddSecure.

Bild/Illustration: Castellum

 

Consilium brandsäkrar den nya vårdbyggnaden Malmö !

Malmö 2020-04-09

När Skanska på uppdrag av Region Skåne uppför den nya vårdbyggnaden på sjukhusområdet i Malmö har Consilium Säkerhet Malmö fått det stora förtroendet att leverera vårdbyggnadens brand- och utrymningslarmsystem via NSM El (Nya Sjukhusområdets Malmö El, ett samarbete mellan Assemblin El AB Malmö och ApQ El AB Malmö).

Den nya vårdbyggnaden består av två sammanlänkade huskroppar och kommer att vara tio respektive elva våningar höga. De nya lokalerna kommer inrymma 10 vårdavdelningar med 240 enkelrum, 23 operationssalar, mottagningar, ankomstavdelning för planerad kirurgi och intensivvårdsavdelning med egna platser för barn. Vårdbyggnaden kommer även att inrymma publika miljöer med apotek, kiosk, kafé med mera. Under mark kommer det att finnas omklädningsrum och cykelgarage samt kulvertsystem för transporter och teknik.

Den nya vårdbyggnaden på totalt 108 000 kvadratmeter, är en del av arbetet Region Skåne genomför när de utvecklar och moderniserar sjukhusområdet i Malmö.

Den nya vårdbyggnaden kommer att förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM där bl.a. Consilium multikriteria detektor SensEyeTM CN-PYH kommer att skydda verksamheten tillsammans med Talat utrymningslarm från SAC Nordic och övervakad larmöverföring från AddSecure samt som option ingår leverans av sprinklerövervakningssystem Consilium S5000. Brand- och utrymningslarmsystemet inom vårdbyggnaden sammankopplas med överordnat presentations- och styrsystem csVisionTM inom Region Skåne.

”Vi är mycket glada och stolta över att NSM El och Skanska tillsammans med slutkunden Region Skåne valt Consiliums interaktiva brandlarmsystem FG5000TM för att brandsäkra nya vårdbyggnaden på Malmös sjukhusområde.” säger Ulf Petersson, Consilium Säkerhet Syd AB. Sedan tidigare finns Consilium brandskydd inom andra skånska sjukhus som Trelleborgs Lasarett, SUS Skånes Universitets Sjukhus Malmö, Landskrona Lasarett, Helsingborgs Lasarett, Ängelholms Sjukhus och Hässleholms sjukhus samt på flertalet vårdcentraler för Region Skåne.

”Beställningen från NSM El, befäster därmed ytterligare vår position som marknadsledande systemleverantör av automatiska brandlarmsystem inom södra Sverige.” avslutar Ulf Petersson, Consilium Säkerhet Syd AB.

Bild:/Illustration: White Arkitekter

Consilium brandsäkrar nytt äldreboende i Tyresö !

Stockholm 2020-03-20

När TL Bygg på uppdrag av Vectura Fastigheter bygger nytt äldreboende i Fornudden inom Tyresö kommun så har Consilium Säkerhet Stockholm fått förtroendet att leverera fastighetens brand- och utrymningslarm via Elektrotrade Installation.

Vectura Fastigheter utvecklar ett nytt äldreboende i Fornudden, Tyresö. Det nya äldreboendet kommer att innehålla totalt 60 lägenheter och blir uppdelat i sex vårdavdelningar med en uthyrbar yta om totalt 4 330 m2. Hyresgäst är Vardaga som kommer att driva äldreboendet Villa Fornuddsbacken med beräknat tillträde 2020. Det nya äldreboendet kommer att inkludera gemensamma utrymmen för samvaro och rekreation.

Det nya äldreboendet, Villa Fornuddsbacken förses med ett ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM.

Bild/Illustration: Vectura Fastigheter

Consilium brandsäkrar mer inom Klostergården Lund !

Malmö 2020-03-13 

I samband med att Hemsö Fastigheter AB bygger om ännu en fastighet inom Kv Klostergården 2:9, byggnad 88, Lund och anpassar fastigheten för utbildningsverksamhet så levererar Consilium Säkerhet Malmö dess nya brand- och utrymningslarmsystem via Climat 80 Entreprenad AB Malmö.

Där Lund är som grönast ligger S:t Larsparken och Hemsö har under ett antal år utvecklat området successivt. Hemsö äger totalt 31 byggnader i området på närmare 53 000 kvadratmeter.

Byggnad 88 inom Kv Klostergården 2:9 S:t Lars Lund kommer att förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM tillsammans med övervakad larmöverföring från AddSecure.

Consilium brandsäkrar VRAK-Museum of wrecks !

Stockholm 2020-03-03

När den nya upplevelsen Vrak – Museum of wrecks – byggs upp i en befintlig båthall strax intill Vasamuseet i Stockholm så har Consilium Säkerhet Stockholm fått förtroendet att förse fastigheten med brand- och utrymningslarm med Talat meddelande.

Det nya Museet Vrak – Museum of Wrecks vill vi ge besökarna en djupdykning till Östersjöns hemligheter. Vrak – Museum of Wrecks är ett nytt marinarkeologiskt museum som kommer att inrymmas i en befintlig båthall intill Vasamuseet, på Djurgården i Stockholm. Kopplingen till Östersjön med närhet till forna örlogsvarv och skeppsvrak blir naturlig. Museet öppnar i slutet av 2020 och ingår tillsammans med Vasamuseet, Sjöhistoriska museet, Marinmuseum och Järnvägsmuseet i den statliga myndigheten Statens maritima och transporthistoriska museer.

Vrak – Museum of Wrecks kommer att förses med ett interaktivt analogt adresserbart bandlarmsystem Consilium FG5000TM med Talat utrymningslarmsystem.

Consilium brandsäkrar Biskopsgården Lund !

Malmö 2020-02-29

När fastighetsbolaget Öresundsporten AB Limhamn förstärker och uppgraderar brandskyddet inom studentboendet Biskopsgården, Biskopsgatan, i central Lund så levererar Consilium Säkerhet Malmö dess brand- och utrymningslarm.

Biskopsgården inom Kv Thomander 7 i centrala Lund är ett studentboende i fyra våningar som erbjuder studentrum med gemensamma sällskapsytor och kök.

Studentboendet Biskopsgården Lund förses med ett interaktivt analogt adresserbart bandlarmsystem Consilium FG5000TM där bl.a. Consilium/Nittan optiska rökdetektor CN-PYS med inbyggd adresserbar siren kommer att övervaka boendet tillsammans med övervakad larmöverföring från AddSecure.

Bild: LU Accommodation

 

Consilium brandsäkrar Wowra LSS-boende Malmö !

Malmö 2020-02-26

I samband med att HA Bygg, Henrik Anderssons Byggnads AB, bygger nytt LSS-boende för Malmö Stadsfastigheter och dess servicenämnd Malmö Stadsfastigheter, Wowra LSS-boende så levererar Consilium Säkerhet Malmö LSS-boendet brand- och utrymningslarmsystem via Wagners Elektriska AB Vallåkra.

LSS-projektet omfattar rivning av befintlig byggnad samt nybyggnation av LSS boende fördelat på två byggnader där ena delen avser verksamhet och andra delen personalutrymme. Utemiljön är väl anpassad för verksamheten och dess boende samt fastighetens totala area är ca 4000m².

Det nya LSS-boendet, Wowra LSS, kommer att förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM tillsammans med övervakad larmöverföring från AddSecure.

Bild/Illustration: Arkitektgruppen Malmö

Kategorier

Consilium Säkerhet Syd AB

Malmö
Malmö Topplocksgatan 3
212 41 MALMÖ 
Telefon: 040-36 50 60

Helsingborg
Florettgatan 27D
254 67 HELSINGBORG
Telefon: 042-453 03 79

 

Consilium Säkerhet Väst AB

Marieholmsgatan 64 
415 02 GÖTEBORG
Telefon: 031-710 79 00 

Consilium Säkerhet Öst AB

Hammarby Fabriksväg 25 
120 33 STOCKHOLM
Telefon: 08-563 05 200 

Vårt sortiment

  • Lösningar för brand-och gasdetektering
  • Olje-och gasledning läcksökning
  • Brandsläckningssystem och nödsystem avstängning
  • Instrumentering inklusive styrsystem för tankanläggningar och terminaler