Nyheter

Consilium brandsäkrar ny servicebyggnad inom Malmö sjukhusområde !

Malmö 2020-10-02

När Peab på uppdrag av Region Skåne uppför den nya servicebyggnaden inom Malmö sjukhusområde så har Consilium Säkerhet Malmö fått förtroendet att leverera fastighetens brand- och utrymningslarm tillsammans med Bravida Malmö Elentreprenad.

Den nya servicebyggnaden i ytterkanten av sjukhusområdet blir områdets nav för logistik. Här samlas och samordnas vårdens stödverksamheter och hit kommer alla in- och utleveranser såsom måltider, läkemedel, prover för analys, förbrukningsmaterial, textilier, post och paket. Servicebyggnaden kommer att omfatta cirka 27 000 kvm och ansluter till övriga sjukhusområdet via nya transport- och teknikkulvertar.

Servicebyggnaden inom Malmö sjukhusområde kommer att förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM. Förutom punktdetektering med cirka 1000 enheter kommer servicebyggnaden att skyddas med aspirationsdetektorer, linjevärmedetektorer och flamdetektorer från Consilium samt övervakad larmöverföring från AddSecure. Dessutom kommer ett övervakningssystem för sprinkler levereras och installeras från Consilium, Consilium S5000, och alla system och detektorer kommer att integreras och övervakas av överordnat presentations- och styrsystem Consilium csVisionTM inom Region Skåne.

Bild/Illustration: Tengbom

 

Consilium brandsäkrar Kunskapsportens Arena !

Malmö 2020-10-01

När Kunskapsporten förstärker och uppgraderar sitt brandskydd så har Consilium Säkerhet Malmö fått beställningar på nytt brand- och utrymningslarmsystem inom Kunskapsportens Arena i natursköna Bunkeflostrand, Malmö.

Kunskapsportens Arena ligger i Bunkeflostrand och ägs och drivs av Kunskapsporten med Malmö stad som största hyresgäst. Arenan är på ca 4500 kvm och innehåller en modern fotbollshall med senaste generationen konstgräs, stora omklädningsrum och ett café med en konferenslokal. Hallen kan även nyttjas för andra sporter och användningsområden och kan delas in i sektioner.

Kunskapsportens Arena förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM och UTM Utrymningslarm Talat Meddelande från SAC Nordic.

Bild: Kunskapsporten AB

Consilium brandsäkrar Malmöhus Slott !

Malmö 2020-09-29

I samband med att Malmö Stad via Serviceförvaltningen Malmö fortsätter förstärka och uppgradera brandskyddet inom sina fastigheter så har Consilium Säkerhet Malmö fått beställningar på ytterligare brand- och utrymningslarmsystem för Malmö Stad. Beställningarna är en del av ramavtalet för brand- och utrymningslarm inom Malmö Stad som Consilium Säkerhet tecknat med Serviceförvaltningen Malmö Stad.

Denna gång har Consilium Säkerhet fått det stora förtroendet att förse Malmöhus Slott, Malmö Museum, med nytt brand- och utrymningslarm.

Slottet Malmöhus är Nordens äldsta bevarade renässansslott. Av Erik av Pommerns kastell från 1434 finns fortfarande rester bevarade i det slott som stod klart vid 1500-talets mitt. På Malmöhus slott bodde de danska kungarna under sina besök i Malmö och här hölls den äventyrslystne Earl of Bothwell, Maria Stuarts tredje make, fängslad i fem år. När Skåne blev svenskt 1658 förstärktes befästningarna ytterligare men på 1700-talet förlorade fästningen sin betydelse och användes 1828-1909 som fängelse. Efter restaurering och ombyggnad kunde Malmö Museum invigas 1937.

Malmöhus Slott förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM och övervakad larmöverföring från AddSecure.

Bild: Malmö Stad

 

Consilium brandsäkrar Amfiteater och Bjerred Station

Malmö 2020-08-25

I samband med att Er-Ho Bygg erhållit uppdrag att bygga en ny Amfiteater i Lomma och renovera Bjerred Station i Bjärred så levererar Consilium Säkerhet Malmö fastigheternas brand- och utrymningslarm tillsammans med Elgruppen i Lomma AB.

Den nya Amfiteater byggs vid strandängarna i Lomma och tanken är att den nya amfiteatern ska kunna användas av föreningar, privatpersoner, företag och ideella organisationer.

Bjerreds stationshus uppfördes 1901 i romantiserande panelarkitektur och användes som stationshus till och med 1938 då järnvägsförbindelsen med Lund lades ner. Därefter har Stationshuset bl.a. används som fritidsgård men i samband med att den nya fritidsgården Stationen 2.0 stod klar 2018 har Lomma Kommun nu bestämt att renovera fastigheten så den kan användas för servering och kontorsutrymmen. All renovering inom Bjerreds Station sker med varsam hand och framför allt matsalen kommer att få byggnadens forna glans från början av 1900-talet.

Både Amifiteatern i Lomma och Bjerred Stationshus förses med interaktiva analoga adresserbara brandlarmsystem Consilium FG500 tillsammans med övervakad larmöverföring från AddSecure.

Bild/Illustration: Kamikaze arkitekter/ Lomma kommun

Consilium brandsäkrar Kv Eden Hyllie !

Malmö 2020-08-04

När MVB Syd AB på uppdrag av Kungsleden uppför det nya kontorshuset Eden inom expansiva Hyllie, Malmö, så levererar Consilium Säkerhet Malmö fastighetens brand- och utrymningslarm med UTM utrymningslarmsystem med talat meddelande tillsammans med EA Installationer AB Trelleborg.

Eden är Kungsledens nya kontorsbyggnad om cirka 8 000 kvm uthyrningsbar yta i Hyllie, Malmö. Den totala investeringen uppgår till 350 miljoner kronor och mer än 50 procent av kontorsytorna är redan uthyrda till bland andra Quick Office. Inflyttning i Eden beräknas starta under andra kvartalet 2021. Byggnaden kommer även att certifieras enligt Leed. minst guldnivå, samt The Well Building Standard.

Det nya kontorshuset Eden Hyllie kommer att förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM tillsammans med UTM utrymningslarm med Talat meddelande ASL-Integra från SAC Nordic och övervakad larmöverföring från AddSecure.

Bild/Illustration: White Arkitekter

Consilium brandsäkrar ytterligare SJU fastigheter för Malmö Stad !

Malmö 2020-07-17

I samband med att Malmö Stad via Serviceförvaltningen Malmö fortsätter förstärker och uppgradera brandskyddet inom sina fastigheter så har Consilium Säkerhet Malmö fått beställningar på ytterligare brand- och utrymningslarmsystem inom Malmö Stad. Beställningarna är en del av ramavtalet för brand- och utrymningslarm inom Malmö Stad som Consilium Säkerhet tecknat med Serviceförvaltningen Malmö Stad.

Denna gång förses följande SJU fastigheter, förskolor, med nytt brand- och utrymningslarm, Södervärns FSK, Kirsebergstornets FSK, Linbärets FSK, Bäckens FSK, Oxiegårdens FSK, Sadelmakarebyns FSK och Tornfalkens FSK.

Samtliga fastigheter/förskolor förses med interaktiva analoga adresserbara brandlarmsystem Consilium FG5000TM och förutom uppgradering/utbyte av brand- och utrymningslarm till nya interaktiva analoga system med rökdetektorer med inbyggd adresserbar siren CN-PYS och multikriteria detektorer SensEye® CN-PHY så kompletteras anläggningarna med övervakad larmöverföring från AddSecure.

Consilium brandsäkrar Blekingska Nationen Lund !

Malmö 2020-07-16 

När NIMAB uppför ett helt nytt nationshus till Blekingska Nationen inom Kv Studentkåren 4 i Lund så levererar Consilium Säkerhet Malmö nationshuset nya brand- och utrymningslarmsystem med Talat meddelande tillsammans med GC Gruppen AB Landskrona.

Blekingska Nationen via Stiftelsen Herulero i Lund bygger ett helt nytt nationshus i expansiva nordöstra delen av Lund med närhet till ESS, Ideonområdet och Medicon Village.

Det nya nationshuset förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM och Talat utrymningslarm FBT Vaie från SAC Nordic samt övervakad larmöverföring från AddSecure.

Bild/Illustration: White Arkitekter

Consilium brandsäkrar Heleneholms Sporthall Malmö !

Malmö 2020-07-01

I samband med att Malmö Stad, Stadsfastigheter, utför en omfattande renovering av Heleneholms Sporthall i Malmö så levererar Consilium Säkerhet Malmö sporthallens nya brand- och utrymningslarmsystem med Talat meddelande tillsammans med ApQ El AB Malmö.

Heleneholms sporthall är uppförd 1962 och används till stor del av basketklubben Malbas i Malmö. Sporthallen är en av Malmös evenemangsarenor och renoveringen/ombyggnaden består bl.a. installation av nytt brand- och utrymningslarm, nytt högtalarsystem och nya invändiga ytskick.

Heleneholms Sporthall förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM med Talat utrymningslarm ASL-Integra från SAC Nordic och nytt ljud-/högtalarsystem samt övervakad larmöverföring från AddSecure.

Bild: Malmö Stad

 

Consilium brandsäkrar Källängens Förskola Malmö!

Malmö 2020-06-30

När Byggmästaren i Skåne AB på uppdrag av Malmö Stad Stadsfastigheter uppför en ny förskola, Källängens Förskola, inom Kv Priorn 4 Triangelområdet Malmö så levererar Consilium Säkerhet Malmö fastighetens brand- och utrymningslarmsystem via Elresurs i Skåne AB.

Inom Rådmansvången, vid Triangeln, i centrala Malmö kommer den nya förskolan, Källängens Förskola, att uppföras. Genom förskolans centrala placering i Malmö kommer barnen på förskolan att bl.a. kunna besöka och vistas i en av Malmös stora parker, Pildammsparken. Dessutom underlättar närheten till kollektivtrafiken i Malmö för klimatsmart förflyttning, både för föräldrar och verksamheten

Den nya förskolan förses med ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000TM tillsammans med övervakad larmöverföring från AddSecure.

Bild/Illustration: Malmö Stad/New Line Arkitekter

Consilium brandsäkrar TRE fastigheter för Malmö Stad !

Malmö 2020-06-04

Consilium Säkerhet Malmö har fått förtroende att leverera och installera brand- och utrymningslarmsystem inom ytterligare tre fastigheter inom Malmö kommun. Beställningarna är en del av ramavtalet för brand- och utrymningslarm inom Malmö Stad som Consilium Säkerhet tecknat med Serviceförvaltningen Malmö Stad.

Denna gång förses Blankebäcksskolan i Oxie, Karl-Johan skolan i Limhamn och Hästhagens IP med nytt brand- och utrymningslarm.

Samtliga fastigheter/lokaler förses med interaktiva analoga adresserbara brandlarmsystem Consilium FG5000TM och rökdetektorer med inbyggd adresserbar siren CN-PYS. Dessutom uppgraderas anläggningarna med övervakad larmöverföring från AddSecure och nya nyckelskåp fabrikat BirePo B-Lock Combi.

Kategorier

Consilium Säkerhet Syd AB

Malmö
Malmö Topplocksgatan 3
212 41 MALMÖ 
Telefon: 040-36 50 60

Helsingborg
Florettgatan 27D
254 67 HELSINGBORG
Telefon: 042-453 03 79

 

Consilium Säkerhet Väst AB

Marieholmsgatan 64 
415 02 GÖTEBORG
Telefon: 031-710 79 00 

Consilium Säkerhet Öst AB

Hammarby Fabriksväg 25 
120 33 STOCKHOLM
Telefon: 08-563 05 200 

Vårt sortiment

  • Lösningar för brand-och gasdetektering
  • Olje-och gasledning läcksökning
  • Brandsläckningssystem och nödsystem avstängning
  • Instrumentering inklusive styrsystem för tankanläggningar och terminaler