Produkter

Våra brand- och säkerhetssystem skyddar idag materiel och värden samt människor inom förskolor och gruppbostäder till stora komplexa anläggningar inom sjukvård och industri.
Ingen anläggning är för liten eller för stor för oss. Så tveka inte att ta kontakt med oss om du behöver hjälp med brand- och säkerhetssystem. Vi finns för dig!

Brand

Consilium har utvecklat och marknadsfört brandlarmsystem för den marina och industriella marknaden i över 30 år. Vi erbjuder ett brett sortiment av system för alla typer av anläggningar – allt från små daghem och gruppboenden till stora komplexa offentliga byggnader, sjukhus och industrifastigheter. Samtliga brandlarmsystem som marknadsförs av Consilium är enkla att installera och underhålla. Systemen är EN-54 godkända med fokus på hög prestanda, tillförlitlighet och användarvänlig hantering.

FG 5000

FG5000 är Consiliums 6:e generation av brandlarmsystem och är utvecklat för att möta de höga krav som ställs på god design, flexibel systemuppbyggnad, enkelt handhavande och mycket god detekteringsförmåga. Systemet har en mycket flexibel uppbyggnad och kan användas för brandskydd från mindre daghem till det mest komplexa industrin eller sjukhuset. Det ger direkt information om vilken specifik enhet som har larmat, och därför kan rätt åtgärd vidtas på ett mycket tidigt stadium.

FG5000 är utvecklat enligt gällande krav och normer för land, transport och marina miljöer; EN 54-2 och EN 54-4. Detta säkerställer att systemet uppfyller och klarar de mest krävande industriella och marina miljöer avseende elmiljö, fukt, temperaturer och mekaniska påkänningar. Systemet är även framtaget enligt gällande miljökrav.

FG5000 är ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem som kan byggas både centraliserat och decentraliserat. Systemet hanterar upp till hundratals detektorslingor med maximalt 254 enheter per slinga. Dessutom kan systemet enkelt hantera konventionella, äldre detektorer och sektioner då det finns bakåt kompatibilitet till Consiliums tidigare brandlarmsystem. Även konventionella detektorer av andra fabrikat kan enkelt anslutas till FG5000 genom dess unika möjlighet att spänningsmata med olika spänningar. Detta ger stora möjligheter att uppgradera till den senaste och bästa tekniker utan att behöva byta alla detektorer på en gång.

Systemet är adaptivt, dvs att varje enskild detektor anpassar sig automatiskt efter den miljö som den är placerad i. Anpassningen säkerställer snabb åtgärd vid en eventuell larmsituation samtidigt som det ger en hög immunitet mot oönskade larm. FG5000 har en hög inbyggd säkerhet och systemet övervakar samtliga anslutna enheter och utför test av anslutna enheter en gång per dygn. Manöverpanelen är enkel att manövrera och använda samt försedd med en grafisk färgdisplay om 4,3” och med tydliga funktionstangenter exempelvis finns unika möjligheter att skapa ”genvägar” via manöverpanel till funktioner och annat som man behöver göra ofta.

Via manöverpanelen kan anläggningsskötaren på ett enkelt sätt avläsa status på anslutna detektorer och enheter exempelvis kan smutsighetsgraden på anslutna detektorer avläsas direkt på manöverpanel utan anslutning av externa enheter eller program.

Manöverpanelen guidar användaren genom de olika funktionerna med hjälp av tydliga menyer och textfönster. Givetvis finns klartextmeddelande om exempelvis utlöst detektor i systemet. Utöver den normala manöverpanelen med inbyggd BFT, brandförsvarstablå, finns en separat larmlagringstablå och informationstablå att tillgå i systemet – även dessa tablåer är försedda med färgdisplay om 4,3” och försedd med touchtangenter.

Consilium FG500

FG500 är försett med inbyggda algoritmer och filter för ökad säkerhet mot onödiga larm och snabbare larm vid ett riktigt brandtillbud. Systemet är även utfört med adaptiv funktion vilket medför att varje enskild detektor anpassar sig automatiskt efter den miljö som den är placerad i. Denna adaptiva anpassning säkerställer snabb åtgärd vid en eventuell larmsituation samtidigt som det ger en hög immunitet mot oönskade larm. FG500 är utvecklat för mindre och medelstora anläggningar, och upp till 150 adresser kan anslutas till systemet fördelat på en interaktiv analog adresserbar detektorslinga. Systemet är erkänt lättanvänt och dess handhavande är motsvarande som finns i vårt större brandlarmsystem Consilium FG5000.

Gas

Consilium har utvecklat och marknadsfört gaslarmsystem för den marina och industriella marknaden i över 30 år. Vi erbjuder ett brett sortiment av system för alla typer av anläggningar.
Consilium gaslarmsystem GDS, Gas Detection System, är elektroniska läckagevarnare för explosiva gaser som metan, propan, butan, gasol, vätgas, acetyl, stadsgas, alkoholer, bensinångor, lösningsmedel mm. De är avsedda för utrymmen där det normalt inte förekommer gas i luften. Det finns även GDS-system för giftiga gaser. GDS-systemen är mycket tillförlitliga – inte bara i form av snabb och säker detektering av gasläckage, utan även i form av låga underhållskostnader och lång livslängd. Dessutom är systemen flexibla.

Välj den systembyggnad du önskar
Consilium gaslarmsystem GDS kan byggas upp som centraliserat eller decentraliserat system och beroende på antal mätpunkter använder man en eller flera slingor.

Detektorer för alla behov
Detektorn består av sensor, ytterhölje och fästanordning. För att möta olika kapslingsbehov finns olika detektortyper, på samma sätt som det finns olika typer av sensorer för att detektera olika typer av gaser.

Systemen kan enkelt anpassas för olika användarbehov.

 • Praktiskt taget obegränsat antal mätpunkter
 • Brett utbud av detektorhölje
 • Brett sortiment av TGS-sensorer
 •  Lätthanterliga system och enkel service

Överordnat presentations- och Säkerhetssystem – csVision

Consilium csVision är ett öppet, leverantörsoberoende, överordnat presentations- och styrsystem för automatiska brand- och utrymningslarmsystem. Systemet är öppet och csVision kan anslutas till ett stort antal olika säkerhetssystem med möjlighet till dubbelriktad datakommunikation. Exempel på säkerhetssystem som kan kopplas till är brandlarmsystem, videoövervakning, passagesystem, inbrottslarm och andra säkerhets- och fastighetsautomationssystem.. Systemet bygger på Kentimas svenskutvecklade PSIM, Physical Security Information Management, och WideQuick HMI/SCADA programvara och systemet WideQuick finns installerat på tusentals anläggningar inom Sverige och övriga världen.

Den inbyggda skalbarheten i csVision gör systemet lämpligt i stora applikationer som exempelvis övervakning av städer och sjukhusområden eller flygplatser och industrier men kan även användas i mindre installationer som hotell, varuhus och serviceboende m.m.. Systemet har inbyggda kommunikationsmöjligheter via exempelvis API, OPC, ONVIF, ODBC, Modbus TCP/IP, Modbus RTU och andra specifika drivrutiner.

PC-baserat presentations- och säkerhetssystem Consilium csVision. csVision är helt utvecklat och anpassat för brandlarmsystem från Consilium därmed erbjuder Consilium Säkerhet det bästa av brandlarmsystem och överordnade styrsystem från Consilium.

Programmets huvudsakliga uppgift är att övervaka och manövrera underliggande, anslutna brandlarmsystem och återspegla tillståndet i systemet och eventuellt andra externa anslutna styrenheter.

· Förenklat användande med grafisk presentation

· Grafisk presentation ger klar bild

Consilium csVision presenterar larminformation grafiskt via PC och ger en klar bild över larm och vilka åtgärder som vidtas för användaren. Även information om avvikelser, som t.ex. spänningsbortfall, avbrott på slinga, saknad detektor mm, presenteras i programmet.

Consilium csVision stöder MS Windows standard och ger operatören möjlighet att öppna ritningar och symboler för hantering av:

 • Kommunikation mellan csVision programmet och underliggande brandlarmsystem

 • Visuell information vid händelse av brandlarm eller fellarm

 • Frånställningar av olika enheter (enskilda eller grupper)

 • Information om enskilda enheters tillstånd, värden och nedsmutsningsgrad

 • Lagring av alla typer av händelser i databas

 • Kontroll och styrning av hela systemet med alla integrerade funktioner

Consiliums tidigare presentations- och säkerhetssystem SMS210 kan uppgraderas till csVision. Kontakta Consilium Säkerhet för mer information.

Tidigare system

Våra nuvarande brandlarmsystem är bakåt kompatibla med tidigare Consilium/Salwico brandlarmsystem som exempelvis CS3000 och CS4000. 
Men även äldre konventionella brandlarmsystem av fabrikat Consilium/Salwico och andra fabrikat kan enkelt anslutas i våra brandlarmsystem.

Consilium Safety Sweden AB

Syd

Malmö
Vevaxelgatan 11
212 41 MALMÖ 
Telefon: 040-36 50 60

Helsingborg
Florettgatan 27D
254 67 HELSINGBORG
Telefon: 042-453 03 79

 

Väst

Salsmästaregatan 21
422 46 HISINGS BACKA
Telefon: 031-710 79 00 

Öst

Hammarby Fabriksväg 25 
120 33 STOCKHOLM
Telefon: 08-563 05 200 

Vårt sortiment

 • Lösningar för brand-och gasdetektering
 • Olje-och gasledning läcksökning
 • Brandsläckningssystem och nödsystem avstängning
 • Instrumentering inklusive styrsystem för tankanläggningar och terminaler